Back

ⓘ Төркем:Портал:Фән


                                               

Портал: Авыл хуҗалыгы

                                               

Портал: Агачлар

                                               

Портал: Астрономия

                                               

Портал: Балыклар

                                               

Портал: Биология

                                               

Портал: Геометрия

                                               

Портал:Палеонтология/Кереш сүз

Палеонтология - борынгы тереклекне өйрәнә торган фән. Берничә бүлекләргә бүленә: палеоорнитология - борынгы кошларны өйрәнә палеозоология - борынгы хайваннарны өйрәнә палеоклиматология палеотуфанбелем - борынгы туфаннарны өйрәнә палеоботаника палеогеография һ.б. Исеме борынгы грек теленең өч тамырыннан тора: палеос - борынгы, онтос - булу һәм логос - фән Үзгәртәсем килә!

                                               

Портал:Социология/Кереш сүз

Социоло́гия - җәмгыятне, аның системаларын һәм социаль институтларын систематик рәвештә өйрәнүче фән.

                                               

Портал:Физика/Кереш сүз

Фи́зика - матди дөньяның төзелешен һәм үсешен билгеләүче фундаменталь һәм гомуми закончалыклар турында белем тармагын өйрәнүче фән. "Физика" атамасы беренче тапкыр, б.э.к. IV гасырда яшәгән, борынгы грек фикер иясе – Аристотельның хезмәтләрендә кулланыла.

                                               

Портал:Химия/Кереш сүз

Хи́мия – матдәләр, аларның үзлекләре, матдәләрнең әверелешләре һәм бу әверелешләргә хас күренешләр турындагы фән, табигый фәннәр арасында иң мөһимнәрнең берсе. Фәнни-техник прогресста химиянең роле бик зур, халык хуҗалыгының барлык өлкәләренә үтеп керә.

                                               

Портал:Электроника/Кереш сүз

Электроника ул вакуум көпшә, транзистор, диодлар һәм интеграль микросхемалар белән эш итүче фән һәм технология тармагы. Компонентларның шушы үзен линиялы булмаган тотышы һәм аларның электроннарның агышын контроль итәргә сәләте зәгыйфь сигналларны көчәйтергә мөмкин итә, һәм гадәттә мәгълүмат һәм сигнал эшкәртүдә кулланыла.